PRESSEMEDDELELSE – Nye tiltag til alle gravide og småbørnsfamilier i Aabenraa Kommune

BusinessAabenraa - Aabenraa Kommune - Logo

Aabenraa Kommune er nu klar til at tage næste skridt i projektet ”Et sundt fundament – barnets sundhed og trivsel de første 1000 dage”.

For at sikre en god start for det kommende barn og dets forældre tilbydes alle gravide i Aabenraa Kommune fra 1. januar 2021 et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske.

Et af formålene med graviditetsbesøget er, at der allerede før fødslen skabes kontakt mellem de kommende forældre og sundhedsplejersken, således at relationer og tillid skabes forud for fødslen.

– Vi tilbyder forældrene en samtale om deres tanker om deres kommende barn, og om det at skulle være forældre. Dette gælder hvad enten det er første barn, eller man er flergangsforældre. Det at gøre sig forestillinger om barnet er med til at fremme relationen og tilknytningen til barnet, siger leder af Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune, Anne Sophie Brodersen.

Alle medarbejdere i projektet ”Et sundt fundament – barnets sundhed og trivsel de første 1000 dage” har været på uddannelse i løbet af 2020. Her har der blandt andet været fokus på tilknytning og tryghed samt på hvordan, man bedst muligt kan støtte børns trivsel i samarbejde med forældre.

Aabenraa Kommune har ligeledes modtaget midler til at opkvalificere medarbejdere fra Sundhedsplejen og Tidlig Forebyggelse i at afholde forældregrupper i ”Tryghedscirklen”, der er en internationalt anerkendt metode, der via grupper inspirerer forældres samspil med deres barn, så barnet støttes i sin udvikling. Dette anvendes med stor succes i mange andre kommuner, og fra 1. januar vil det være et tilbud til alle småbørnsfamilier/forældre i Aabenraa Kommune.

– Jeg er rigtig glad for, at vi med dette projekt udbyder forældregrupper, der er attraktive for alle børnefamilier og ikke kun har indsatser, for de familier som har særlige udfordringer, siger Kirsten Nørgaard Christensen, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og bakkes op af Karsten Meyer Olesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget:

– At give børn en tryg tilknytning fra starten af livet har afgørende betydning for barnets sundhed og trivsel og for hvordan, barnet klarer sig videre i livet. Og netop derfor at vi utrolig glade for at vi med dette projekt kan styrke den tværfaglige indsats for forældre og småbørn i Aabenraa Kommune, lyder det.

Projektet, der er forankret i Sundhedsplejen, Børn- og Familiecentret, Tidlig Forebyggelse samt Myndighedsafdelingen, har fået midler fra Socialstyrelsen til et tre-årigt projekt, der skal forbedre den tidlige og helhedsorienterede indsats i barnets første 1000 dage. Indsatserne i projektet skal biddrage til, at alle børn opnår lige muligheder for udvikling, sundhed og trivsel.

Det fælles kompetenceløft for medarbejdere tæt på småbørnsfamilierne består blandt andet af:

  • Certificering i ADBB, der er en metode til at understøtte en tidlig indsats til fremme af barnets psykiske trivsel.
  • ”Tryghedscirklen” – Circle of Security, som har til formål at støtte forældres samspil med barnet, således at barnet udvikler en sikker tilknytning til forældrene, og støttes i sin udvikling og sine behov.
  • Opkvalificering af udvalgte medarbejdere i anvendelsen af Marte Meo.
  • Tilbud om graviditetsbesøg til alle gravide med henblik på, at familien kan forventningsafstemme med sundhedsplejersken, og få råd og vejledning i hvorledes de kan få en god og tryg start som familie.

Kilde: Aabenraa Kommune

About the Author

BusinessAabenraa
BusinessAabenraa har til formål at skabe øget værdi for virksomheder i Aabenraa kommune. Ved at samarbejde bringer vi virksomhedernes gode historier frem til overfladen og styrker deres markedsføring og udvikling.