Forside Nyheder

DanmarksBusiness er flyttet til ny og hurtig server

0

DanmarksBusiness er flyttet til ny og hurtig server - Nyhedsmedie - Nyheder

Her i maj 2021 er nyhedsmediet DanmarksBusiness, og alle de tilhørende hjemmesider / domæner, flyttet til en ny og hurtigere server.

Opgraderingen af serveren vil gøre det daglige arbejde med nyhedsmediet lettere og hurtigere – samt give en langt bedre brugeroplevelse. Dernæst vil det øge hastigheden, hvormed vi kan lancere i flere kommuner.

Oplever du problemer eller andet, da kontakt os venligst. Tak.

PRESSEMEDDELELSE – Nye tiltag til alle gravide og småbørnsfamilier i Aabenraa Kommune

0

Aabenraa Kommune er nu klar til at tage næste skridt i projektet ”Et sundt fundament – barnets sundhed og trivsel de første 1000 dage”.

For at sikre en god start for det kommende barn og dets forældre tilbydes alle gravide i Aabenraa Kommune fra 1. januar 2021 et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske.

Et af formålene med graviditetsbesøget er, at der allerede før fødslen skabes kontakt mellem de kommende forældre og sundhedsplejersken, således at relationer og tillid skabes forud for fødslen.

– Vi tilbyder forældrene en samtale om deres tanker om deres kommende barn, og om det at skulle være forældre. Dette gælder hvad enten det er første barn, eller man er flergangsforældre. Det at gøre sig forestillinger om barnet er med til at fremme relationen og tilknytningen til barnet, siger leder af Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune, Anne Sophie Brodersen.

Alle medarbejdere i projektet ”Et sundt fundament – barnets sundhed og trivsel de første 1000 dage” har været på uddannelse i løbet af 2020. Her har der blandt andet været fokus på tilknytning og tryghed samt på hvordan, man bedst muligt kan støtte børns trivsel i samarbejde med forældre.

Aabenraa Kommune har ligeledes modtaget midler til at opkvalificere medarbejdere fra Sundhedsplejen og Tidlig Forebyggelse i at afholde forældregrupper i ”Tryghedscirklen”, der er en internationalt anerkendt metode, der via grupper inspirerer forældres samspil med deres barn, så barnet støttes i sin udvikling. Dette anvendes med stor succes i mange andre kommuner, og fra 1. januar vil det være et tilbud til alle småbørnsfamilier/forældre i Aabenraa Kommune.

– Jeg er rigtig glad for, at vi med dette projekt udbyder forældregrupper, der er attraktive for alle børnefamilier og ikke kun har indsatser, for de familier som har særlige udfordringer, siger Kirsten Nørgaard Christensen, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og bakkes op af Karsten Meyer Olesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget:

– At give børn en tryg tilknytning fra starten af livet har afgørende betydning for barnets sundhed og trivsel og for hvordan, barnet klarer sig videre i livet. Og netop derfor at vi utrolig glade for at vi med dette projekt kan styrke den tværfaglige indsats for forældre og småbørn i Aabenraa Kommune, lyder det.

Projektet, der er forankret i Sundhedsplejen, Børn- og Familiecentret, Tidlig Forebyggelse samt Myndighedsafdelingen, har fået midler fra Socialstyrelsen til et tre-årigt projekt, der skal forbedre den tidlige og helhedsorienterede indsats i barnets første 1000 dage. Indsatserne i projektet skal biddrage til, at alle børn opnår lige muligheder for udvikling, sundhed og trivsel.

Det fælles kompetenceløft for medarbejdere tæt på småbørnsfamilierne består blandt andet af:

  • Certificering i ADBB, der er en metode til at understøtte en tidlig indsats til fremme af barnets psykiske trivsel.
  • ”Tryghedscirklen” – Circle of Security, som har til formål at støtte forældres samspil med barnet, således at barnet udvikler en sikker tilknytning til forældrene, og støttes i sin udvikling og sine behov.
  • Opkvalificering af udvalgte medarbejdere i anvendelsen af Marte Meo.
  • Tilbud om graviditetsbesøg til alle gravide med henblik på, at familien kan forventningsafstemme med sundhedsplejersken, og få råd og vejledning i hvorledes de kan få en god og tryg start som familie.

Kilde: Aabenraa Kommune

Domænet “BusinessEsbjerg.dk” forbliver en del af DanmarksBusiness

0
Fredag den 14. juni 2019 sprang champagnepropperne i Herning. Efter ufattelig mange timers forsvar, herunder snakke med Clemens Advokatpartnerselskab i Århus, og mange måneders venten kom svaret endelige fra Klagenævnet for domænenavne: “Der kan ikke gives klageren, Business Esbjerg, medhold”.
Domænet "BusinessEsbjerg.dk" forbliver en del af DanmarksBusiness
Domænet “BusinessEsbjerg.dk” forbliver en del af DanmarksBusiness
Med andre ord, så frifindes indklagede – WorldBiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A. – som er firmaet der står bag det kommende og nye landsdækkende nyhedsmedie DanmarksBusiness og de flere hundrede tilhørende buisinessdomæner / nyhedssites bl.a. BusinessEsbjerg.dk. Domænet BusinessEsbjerg.dk forventes sammen med bl.a. BusinessKøbenhavn.dk, BusinessÅrhus.dk, BusinessÅlborg.dk og BusinessOdense.dk at blive lokale “fyrtårne” i DanmarksBusiness.

Nyhedsmediet er styrket og beskyttet

Med denne afgørelse blev hele forretningskonceptet omkring det landsdækkende nyhedsmedie styrket betydeligt – men også beskyttet mod andre klagere – og nu kan der roligt arbejdes videre på at få mandskabet, teknikken og investeringerne på plads. Dialogen med redaktøren og CTO’en fortsætter, og så er der påbegyndt snakke med en sælger og journalist.

Femte største kommune er vigtig

BusinessEsbjerg.dk, der som et nyhedssite skal formidle businessnyheder fra Esbjerg kommune – herunder skabe øget værdi for virksomhederne i Esbjerg – er super vigtig for forretningskonceptet grundet kommunens 5. plads i hele landet, målt på indbyggertal.

Lanceringstidspunktet fastholdes

Den endelige lancering af DanmarksBusiness fastholdes til efter sommeren 2019 – altså i løbet af 2. halvår 2019. Nu hvor der er ro på domænerne bag forretningskonceptet, da vil der selvfølgelig ikke blive truffet forhastede beslutninger – men derimod arbejdes der på at finde de rigtige løsninger og derefter lancere nyhedsmediet.

DanmarksBusiness er kommet tættere på redaktøren til nyhedsmediet

0
DanmarksBusiness - Ny redaktør

Siden årsskiftet har der været ekstra fokus på at finde redaktøren til nyhedsmediet – DanmarksBusiness. BusinessAabenraa, som vil blive en markant del af DanmarksBusiness, ligger en lille times kørsel fra redaktørens bopæl – så virksomhederne i Aabenraa kommune vil også ret hurtigt komme til at kende redaktøren.

Redaktøren har mange års erfaring med at skrive erhvervsstof til aviser, internetportaler og har bl.a. arbejdet for en af landets største medier inden for byggeriet.

Vi forventer at kunne informere yderligere omkring redaktøren inden sommer. Glæd jer!

Forretningsplanen er klar

0

Det er med glæde, at vi kan konstatere at forretningsplanen for det kommende og landsdækkende nyhedsmedie – DanmarksBusiness – er klar til at sætte retningslininerne for, hvordan vi skal skabe et stort netværk af lokale og regionale nyhedssites som alle sammen “føder” det nationale nyhedssite DanmarksBusiness med daglige nyheder, informationer og salgsmuligheder. I skabelsesprocessen af nyhedsmediet kommer der fokus på nytænkning, kundebehov, den digitale fremtid (måske allerede nutid!) og nye arbejdspladser.

BusinessAabenraa er, som kommune og by, en vigtig “nøglespiller” i skabelsen af nyhedsmediet og for at få den nødvendige vækst til at udvikle de forskellige produkter og services som virksomhederne tilbydes.

Forretningsplan for DanmarksBusiness er klar

Forretingsplanen er primært et internt værktøj til skabelse og styring af nyhedsmediet. Investorer med interesse i nyheder, markedsføring, opstart og udvikling er velkomne til at kontakte os for en snak om samarbejde – og evt. få udleveret forretningsplanen for DanmarksBusiness.

Landsdækkende nyhedsmedie

0

DanmarksBusiness bliver bygget op som en pyramide med alle de lokale nyhedssites, f.eks. BusinessAabenraa, BusinessOdense og BusinessKøbenhavn, i bunden. Det er her nyhederne er, og det er her vi sammen med virksomhederne sætter “strøm” til nyhederne – så alle i kommunerne kan finde og læse dem. Det vil skabe trafik og vækst til gavn for primært virksomhederne, men så sandelig også de lokale nyhedssites.

Ovenpå de lokale nyhedssites, der finder vi de fem regioner, f.eks. BusinessSyddanmark, BusinessHovedstaden og BusinessMidtjylland, og her samles alle nyhederne fra de lokale nyhedssites, så det bliver nemt for alle i regionerne at finde et samlet udvalg af spændende nyheder om de regionale virksomheder.

I toppen af “nyhedspyramiden” findes DanmarksBusiness, der samler alle businessnyheder under ét. Her vil der virkelig kunne opnåes indsigt i det danske erhvervsliv. DanmarksBusiness skriver alt om business for de tilknyttede medlemmer/virksomheder, men vi er selvfølgelig også åbne for nyheder og informationer fra virksomheder, som endnu ikke er blevet medlem.

Formålet for DanmarksBusiness og tilhørende nyhedssites

DanmarksBusiness har til formål at skabe øget værdi for danske virksomheder. Ved at samarbejde bringer vi deres gode historier frem til overfladen og styrker deres markedsføring og udvikling.

DanmarksBusiness - BusinessRegioner